Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Why people migrated to the countryside in Finland in the 1990s?

Aini Pehkonen

Abstract

This paper aims at describing why people migrated to the countryside in Finland in the 1990s and how their in-migration processes succeeded. It contains a summary of the results from my doctoral thesis (Pehkonen, 2004). Motives relating to home and residential environment triggered migration to the countryside: building/buying a one-family house and relation to nature as well as changes in economic situation: unemployment and over indebtedness. Voluntary migration to the countryside, living in a one-family house, economic security and good relations with neighbours guaranteed that the migrants were satisfied with the village where they lived. Positive reputation of migrants, easy interaction and participation in village life contributed to gaining a positive position in the village community.

Keywords

Village; rural; in-migration

Full Text:

PDF

References

Abu-Lughod, J. & Foley,M. M. (1966). The Consumer votes by moving. In W. L. C. Wheaton, G.Milgram & M. E. Meyerson (Eds.). New York Urban Housing.

Buttimer, A. (1978). Home,Reach and the Sense of Place. In Ald-skogius (eds.): Regional identitet och frndring i den re-gionala samverkans samhlle. Uppsala Universitet. Acta Universitatis Uppsaliensis 11.

Haliseva-Soila, M. (1993). Maaseudun uudet asukkaat. Helsingin yliopisto. Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. Seinjoki. Julkaisusarja A:2.

Korkiasaari, J. (1983). Ruotsista Suomeen vuosina 198081 palan-neet. Siirtolaisuustutkimuksia A 9. Turku: Siirto-laisuustutkimuksia.

Kyt, H. (1998). Muuttajan muuttuvat motiivit eriss suoma-laisissa kaupungeissa 1989- ja 1990-luvuilla. Muuttoaikeet hyvinvointiteoreettisesta nkkulmasta. Helsinki: Suomen kuntaliitto.

Leppnen, J. (2002). Alustus Talonpoikaisseminaarissa 29.5.2001. Sisasianministeri.

Lfstrm; . & Lwander, B. (1991) Stanna eller flytta? - En studie av kvinnor och mn som bor eller har bott i Norrlands inland. Stockholm:DS 1991:65, ERU.

Moon, B. (1995.) Paradigms in Migration Research: Exploring "Moornings" as a schema. Progress in Human Geography 19:4.

Okko, P., Miettil, A. & Hyvrinen, J. (1998). Globalisaatio ja aluerakenteen muutos. Helsinki: SITRA 177.

Pehkonen, A. (2004). Kyl kutsuuTutkimus tulomuuttopros-esseista maaseudulle. Helsinki: Siirtolaisuustutkimuksia A 26.

Pekkanen, J., Maijala, O., Piispanen, E. & Lehtonen, H. (1997). Maaseudun kilpailukykyisyys. Esimerkkin Hmeenlinnan seutu. Teknillinen korkeakoulu. Yhdyskuntasuunnittelun tydennyskoulutuskeskus. Rakennetun ympristn tutkimus-laitos. Espoo.

Roos, J. P. (1987). Suomalainen elm. Tutkimus tavallisten su-omalaisten elmnkerroista. Helsinki: Suomalaisen kir-jallisuuden seuran toimituksia 454.

Seppl, T. (1999). Kesasukkaat elinolojen edistjin Joutsassa. Maantieteen pro gradu- tutkielma. Turun yliopisto.

Summa, H. (1982). Kaupunkien sisinen muuttoliike muuttotyypeittin. Otaniemi: Teknillinen korkeakoulu.

Svensson, J. (1991). Att tervnda hem. Kvinnliga terflyttare i Hofors och Sandviken. SIB, SB:37.

Stmbl, L. (red.), Johansson, M., Persson, L. & Rissanen, E. (1997.) Flytting og sysselsetting i nordiske land. Bruttostomsanalyser og tilbudssidetilpasiner i de regionale arbeidsmarkedene. Nordisk Ministerrd, TemaNord 1997:599. 182 p.

Sderling, I. (1980.) "Muuttoliiketutkimuksen teoreettisista lhtkohdista." Siirtolaisuus-Migration. 2/1980.

Sderling, I. (1983). Maassamuutto ja muuttovirrat. Vuosina 1977-78 kunnasta toiseen muuttaneiden elinolosuhdetutkimus. Siirtolaisuusinstituutti. Siirtolai-suustutkimuksia A 11. 406 pp.

Waris, H., Jyrkil, V., Raitasuo, K. & Siipi, J. (1952). Siirtoven sopeutuminen. Tutkimus Suomen karjalaisen siirtoven so-siaalisesta sopeutumisesta. Helsinki: Otava.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.