Reading and feeling gender in perpetrator graffiti and photography in Turkey

Beja Protner

Abstract


During the urban clashes between Kurdish militants and Turkish state forces in 2015-2016, young politicized social media users in Istanbul witnessed and experienced political violence through their engagement with violent words and images on social media, without being anywhere near the armed clashes. These were photographs of militarized nationalist performances of masculinized domination and sexist graffiti, produced by the Turkish Special Forces and circulated in the cyberspace. Based on an ethnographic study among young educated pro-Kurdish viewers and an ethnographically situated textual analysis of the graffiti, this article illustrates the ways images are perceived in the particular cultural and sociopolitical context. It argues that the gendered meanings that relate to the core of the gendered and ethnicized structural violence in Turkey, enhance the affective cybertouchof political violence.

ABSTRACT IN KURMANJI

Xwendin û hiskirina cinsiyetê di grafîtî û wêneyên bikeran de li Tirkiyeyê

Ev meqale berê xwe dide hêlên cinsî yên rasthatinên hissî û watedar ên ligel grafîtîyên bikeran û wêneyên qadên şerê bajarî li bajarên kurdî li başûr-rojhilatê Tirkiyeyê. Di dema pêvçûnên nav bajêr di navbera mîlîtanên kurd û hêzên dewleta tirk de, salên 2015-2016, bikerên ciwan û polîtîzebûyî yên medyaya civakî li Stenbolê bûn şahîd û tecrubekerên şideta polîtîk wexta ketine ber pêla wêneyên xeşîm ên grafîtîyên cinsiyetger û performansên neteweger û mîlitarîst ên serdestiya nêrîne, ku ew wêne û grafîtî ji destê Hêzên Taybet ên Tirk derketibûn û li seranserê qada sîber hatibûn belavkirin. Ev meqale xwe li ser bingeha etnografiya bînerên ciwan û perwerî yên piştgirên kurdan û li ser bingeha tehlîla metnî ya grafîtîyan ji nezera etnografîk ve hatiye avakirin, û îdia dike ku ew sûret bi dilxwelîn û hêrseke mezin tesîr li bîneran dike ji ber wateyên xwe ên siyasî û cinsiyetperest, ku ev yek jî berê me dide kakila şideta binyadî li Tirkiyeyê. Tesîrên şer ne tiştên ne-subjektîf, pêş-gotarî, gerdûnî û tesadufî ne, belku ew di sûbjektîfiyên polîtîk-cinsî yên mirovan re derbas dibin û li ser wan têne mohrkirin ji ber çarçoveya xwe ya babsalarî û nefreta li hember jinan. Amajeyên aloz û pir cinsî rê didin rêzeke bîranîn û bibîrxistinên ku tecrubeya hissî bilind dikin.

ABSTRACT IN SORANI

Xwêndinewe û hest kirdin be cender le grafîtî û fotografî tawankarîy le Turkiya da

Em meqaleye terkîz dekat le ser rehende cenderîyekanî peywendîdarbûnî hestewerî û watadar legell grafîtî tawankarîy (Perpetrator grafiti) û fotografî da le zone bajêrrîyekanî şerr le şare kurdîyekanî başûrî rojhellatî Turkiya da. Le katî berdewamîy pêkdadane bajêrrîyekanî nêwan çekdare kurdekan û hêze dewlletîyekanî Turkiya da le nêwan sallanî 2015 bo 2016 da bekarhêneranî gencî be siyasîbûwî soşyal mîdiya bûne şahîd û ezmûnkerî siyasetêkî tundûtîj ke le rêgay bekarhênanî wênegelî tundûtîjî xonîşandane netewegera serbazîyekanî heymeney mêrsalarî û grafîtîy sêksîst, le layen hêze taybetekanî Turkiyawe berhem dehatin û le sayber speys da pexş dekiran. Le ser binemay êtnografîy temaşakaranî gencî, pêgeyiştûwî kurdgerawe û şîkarîy têkstgerayî be êtnografîy şwênga kiraw, em meqaleye pêdagirîy lewe dekat ke ew wênane be şêweyekî pirr bêz û tûrreyî karîgerîy le ser temaşakeranîyan dadenên, eweyş be hoy wata siyasîye be cenderkirawekanîyanewe ke degatewe kirrokî tundûtîjî bûnyadî le Turkiya da. Encamekanî şerr ziyatir lewey ke kesî, prê-dîskursîv, gerdûnî û herremekîy bin, be kesêtiye siyasîye be cenderkirawekanî xellk da deguzerên û be hoy çwarçêwe bawksalar û dije jinekeyanewe pêyanewe deçespên. Amaje alloz û be qûllî becenderkrawekan beşêkî bîrewerîy û peywendîyekan hoşyar dekatewe û debête hoyî ziyadbûnî ezmunî hestewerî.


Keywords


Digital Militarism; Affect; Subjectivity; Political Violence; Kurdish Issue

Full Text:

PDF

References


Ahmed, S. (2004). The Cultural Politics of Emotion. [Second Edition.] Edinburgh: Edinburgh University Press.

Altınay, A. G. (2004). The Myth of the Military-Nation: Militarism, Gender, and Education in Turkey. New York & Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Apel, D. (2012). War Culture and the Contest of Images. New Brunswick, New Jersey, & London: Rutgers University Press.

Arjomand, N. (2017). Every Turk is Born a Soldier. [Electronic version] Public Culture 29(3), 418-432.

Beatty, A. (2010). How Did It Feel for You? Emotion, Narrative, and the Limits of Ethnography. [Electronic version] American Anthropologist 112(3), 430–443.

Bonilla, Y., & Rosa, J. (2015). #Ferguson: Digital Protest, Hashtag Ethnography, and the Racial Politics of Social Media in the United States. [Electronic version] American Ethnologist 42(1), 4-17.

Butler, J. (1993). Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex.” New York & London: Routledge.

Butler, J. (1999). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York and London: Routledge.

Butler, J. (2009). Frames of War: When Is Life Grievable? London & New York: Verso.

Cvetkovich, A. (2012). Depression: A Public Feeling. Durham & London: Duke University Press.

Çağlayan, H. (2012). From Kawa the Blacksmith to Ishtar the Goddess: Gender Constructions in Ideological-Political Discourses of the Kurdish Movement in post-1980 Turkey. [Electronic version] European Journal of Turkish Studies 14, http://ejts.revues.org/4657 (last accessed 29 May, 2016).

Das, V., & Kleinman, A. (2000). Introduction. In V. Das, A. Kleinman, M. Ramphele, and P. Reynolds (Eds.), Violence and Subjectivity (1-18). Berkley, Los Angeles, and London: University of California Press.

Dirik, D. (2016, 17 November). Erdogan's War on Women. Open Democracy. Retrieved from https://www.opendemocracy.net/5050/dilar-dirik/erdogan-s-war-on-women (last accessed 21 November, 2016).

Enloe, C. (2000). Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women’s Lives. Berkley & Los Angeles: University of California Press.

Freedom House (2016). Freedom on the Net 2016: Turkey. Retrieved from https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2016/turkey (last accessed 5 July, 2017).

Henare, A., Holbraad, M. & Wastell, S. (2007) Introduction: Thinking Through Things. In A. Henare, M. Holbraad, & S. Wastell (Eds.), Thinking Through Things: Theorising Artefacts Ethnographically, 1-31. London & New York: Routledge.

Hirsch, M. (2002). Nazi Photographs in Post-Holocaust Art: Gender as an Idiom of Memorialization. In O. Bartov, A. Grossmann, & M. Nolan (Eds.), Crimes of War: Guilt and Denial in the Twentieth Century, (100-120). New York: The New Press.

Kadıoğlu, A. (1994). Women's Subordination in Turkey: Is Islam Really the Villain? Middle East Journal 48(4), 645-660.

Kandiyoti, D. (1988). Slave Girls, Temptresses, and Comrades: Images of Women in the Turkish Novel. Feminist Issues 8(1), 35-50.

Kandiyoti, D. (1994). The Paradoxes of Masculinity: Some Thoughts on Segregated Societies. In A. Cornwall & N. Lindisfarne (Eds.), Dislocating Masculinity: Comparative Ethnographies, (196-212). London & New York: Routledge.

Kuntsman, A. (2004). Cyberethnography as Home-work.’ [Electronic version] Anthropology Matters Journal 6(2). https://www.anthropologymatters.com/index.php/anth_matters/article/view/97/190 (last accessed 20 July, 2017).

Kuntsman, A. (2010). Online Memories, Digital Conflicts and the Cybertouch of War. [Electronic version] Digital Icons: Studies in Russian, Eurasian and Central European New Media 4, 1-12.

Kuntsman, A. (2011). Digital Archives of Feelings and their Haunted Futures.’ [Electronic version] Borderlands 10(2), 1-22. http://www.borderlands.net.au/vol10no2_2011/kuntsman_archives.pdf (last accessed 30 October, 2017).

Kuntsman, A. (2012) Introduction: Affective Fabrics of Digital Cultures. In A. Karatzogianni & A. Kuntsman (Eds.), Digital Cultures and the Politics of Emotion: Feelings, Affect and Technological Change (1-17). Hampshire: Palgrave Macmillan.

Kuntsman, A., & Stein, R. L. (2015). Digital Militarism: Israel’s Occupation in the Social Media Age. Stanford: Stanford University Press.

Leavitt, J. (1996). Meaning and Feeling in the Anthropology of Emotions. [Electronic version] American Ethnologist 23(3), 514–539.

Mbembe, A. (2003). Necropolitics. [Electronic version] Public Culture 15(1), 11-40.

Miller, D. & Slater, D. (2000). The Internet: An Ethnographic Approach. Oxford: Berg.

Monto, M.A., Machalek, J. & Anderson, T.L. (2012). Boys Doing Art: The Construction of Outlaw Masculinity in a Portland, Oregon, Graffiti Crew. [Electronic version] Journal of Contemporary Ethnography 42(3), 259-290.

Mosse, G. L. (1985). Nationalism and Sexuality: Middle-Class Morality and Sexual Norms in Modern Europe. Wisconsin & London: The University of Wisconsin Press.

Nagel, J. (1998). Masculinity and Nationalism: Gender and Sexuality in the Making of Nations. [Electronic version] Ethnic and

Racial Studies 21(2), 242-269.

Nandrea, L. (1999). “Graffiti taught me everything I know about Space”: Urban Fronts and Borders. Antipode 31(1), 110-116.

Navaro-Yashin, Y. (2012). The Make-Believe Space: Affective Geography in a Postwar Polity. Durham and London: Duke University Press.

Ngai, S. (2005). Ugly Feelings. Cambridge and London: Harvard University Press.

Nuhrat, Y. (2017). Fair to Swear? Gendered Formulations of Fairness in Football in Turkey. [Electronic version] Journal of Middle East Women’s Studies 13(1), 25-46.

OHCHR – Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2017). Report on the Human Rights Situation in South-East Turkey: July 2015 to December 2016. Retrieved from http://www.ohchr.org/Documents/Countries/TR/OHCHR_South-East_TurkeyReport_10March2017.pdf (last accessed 14 March, 2017).

Öktem, K. (2004). Incorporating the Time and Space of the Ethnic ‘Other’: Nationalism and Space in Southeast Turkey in the Nineteenth and Twentieth Centuries. [Electronic version] Nations and Nationalism 10(4), 559–578.

Öktem, K. (2009). The Nation’s Imprint: Demographic Engineering and the Change of Toponymes in Republican Turkey. [Thematic Issue] Demographic Engineering – Part I. European Journal of Turkish Studies 7(7), http://www.ejts.org/document2243.html.

Pandey, G. (2006). Routine Violence: Nations, Fragments, Histories. Stanford: Stanford University Press.

Parla, A. (2001) The ‘Honor’ of the State: Virginity Examinations in Turkey. Feminist Studies 27(1), 65-90.

Parla, A. (2017). Precarious Hope, Migrant Legalization, and the Limits of Affect Theory. Unpublished paper. The Occasional Papers of the School of Social Science, NO. 58. Princeton: Princeton University.

Parla, A., & Özgül, C. (2016). Property, Dispossession, and Citizenship in Turkey; or, The History of the Gezi Uprising Starts in the Surp Hagop Armenian Cemetery. [Electronic version] Public Culture 28(3), 617-653.

Peoples’ Democratic Party (HDP). (2016). The Cizre Report. Retrieved from https://www.hdp.org.tr/images/UserFiles/Documents/Editor/thecizrereport.pdf (last accessed 7 July, 2016).

Ramsay, G. (2015). Self-Representations of Atrocity in Islamic State Propaganda Videos. Paper presented at the ‘Encountering Perpetrators of Mass Killings, Political Violence and Genocide’ conference of The University of Winchester and The British Association for Holocaust Studies, Winchester, 1-3 September.

Rosewarne, L. (2004). Visual Terror: Graffiti and Outdoor Advertising as Street Harassment. Refereed paper presented to the Australasian Political Science Association Conference. Retrieved from https://www.adelaide.edu.au/apsa/docs_papers/Others/Rosewarne.pdf (last accessed 24 April, 2016).

Scheper-Hughes, N. (1992) Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil. Berkeley, Los Angeles, & London: University of California Press.

Sehlikoglu, S. (2015). The Daring Mahrem: Changing Dynamics of Public Sexuality in Turkey. In Gul Ozyegin (Ed.), Gender and Sexuality in Muslim Cultures (235-252). Burlington: Ashgate.

Silverstein, M. & Urban, G. (1996). The Natural History of Discourse. In M. Silverstein & G. Urban (Eds.), The Natural Histories of Discourse, (1-17). Chicago and London: The University of Chicago Press.

Sirman, N. (2005). The Making of Familial Citizenship in Turkey. In F. Keyman and A. İçduygu (Eds.), Citizenship in a Global World – European Questions and Turkish Experiences, (147-172). London: Routledge.

Skurski, J., & Coronil F. (2006). Introduction: States of Violence

and the Violence of States. In F. Coronil & J. Skurski (Eds.), States of Violence, (1-32). Editor Michigan: University of Michigan Press.

Sontag, S. (2003). Regarding the Pain of Others. New York: Picador. Electronic version: https://monoskop.org/images/a/a6/Sontag_Susan_2003_Regarding_the_Pain_of_Others.pdf (last accessed 26 March, 2016).

Weiss, N. (2010). Falling from Grace: Gender Norms and Gender Strategies in Eastern Turkey. [Electronic version] New Perspectives on Turkey 42, 55-76.

Williams, R. (1977). Structures of Feeling. In Marxism and Literature, (129-135). Oxford and New York: Oxford University Press.

Woolf, V. (1938). Three Guineas. New York: Harcourt.

Yeğen, M. (2009). “Prospective-Turks” or “Pseudo-Citizens:” Kurds in Turkey. [Electronic version] Middle East Journal 63(4), 597-615.

Yuval-Davis, N. (1993). Gender and Nation. Ethnic and Racial Studies 16(4), 621-632.

Zeydanlıoğlu, W. (2008). “The White Turkish Man’s Burden”: Orientalism, Kemalism and the Kurds in Turkey. In G. Rings and A. Ife (Eds.), Neo-colonial Mentalities in Contemporary Europe? Language and Discourse in the Construction of Identities, (155-174). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright © 2012-2018 Kurdish Studies / Transnational Press London | All rights reserved | Contact Us
TRANSNATIONAL PRESS LONDON LTD. IS A COMPANY REGISTERED IN ENGLAND AND WALES No. 8771684.